Digitalt grunnkurs 3. februar 2022

video-conference-5314516_1280.png

Beskrivelse

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i Farmaceutene, og deltakerne vil få kjennskap til  overenskomster og relevante lover som regulerer arbeidslivet. 

Kuset er digitalt på Teams. 

I tillegg til selve dagen kreves det at deltakerne gjennomfører nettkurs før og etter selve dagen. 

Tidspunkt

Startdato: 3 feb 2022 - 08:30
Sluttdato: 3 feb 2022 - 16:00

Sted

Microsoft Teams

Påmeldingsinfo

Det sendes personlig invitasjon med påmeldingslenke via nyhetsbrev til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.