Arbeidslivsutvalget og kommune: Ansettelse og organisering av farmasøyter som utfører farmasøytiske tjenester

background-1511499_1920_bildet_er_tatt_av_gerd_altmann_fra_pixabay.jpg

Beskrivelse

Farmaceutene inviterer arbeidslivsutvalget og tillitsvalgte i kommunen til seminar i Uppsala. I løpet av seminaret skal vi lære om ulike måter å organisere farmasøytiske tjenester rettet mot kommunesektoren, og se på fordeler og ulemper. Læringspunkter fra seminaret vil inngå i et diskusjonsdokument som utarbeides i etterkant, og som skal danne grunnlag for å utvikle Farmaceutenes politikk på feltet.

I løpet av seminaret vil vi også ta for oss lønnssystemet i kommunene, Akademikersamarbeidet i KS-sektoren og Oslo kommune, og se på hvordan lønns- og arbeidsvilkår for farmasøyter i kommunene kan bedres, herunder hvordan lønnskrav kan bidra til lønnsvekst ved skifte mellom tariffområder og sektorer. Lønnssystemet i staten vil være en viktig referanseramme.

Tidspunkt

Startdato: 18 nov 2021 - 11:00
Sluttdato: 19 nov 2021 - 14:30

Sted

Uppsala/Stockholm

Fagområde

Organisering og ansettelse av tjenestefarmasøyter i kommuner Lønnsdannelse i norske kommuner Lønnsdannelse i svenske kommuner, län, stat og universitet

Målgruppe

Farmasøyter ansatt i norske kommuner som er tillitsvalgte, eller potensielle tillitsvalgte.

Medlemmer av Farmaceutenes Arbeidslivsutvalg

Læringsmål

Deltakerne skal få innsikt i ulike farmasøytiske tjenester, forskjellige måter å organisere disse på, fordeler og ulemper med dette og diskutere om og eventuelt hva Farmaceutene som fag- og profesjonsforening bør fronte og formidle.

Deltagerne skal få innsikt i kommunal lønnsdannelse og hvordan de kan samarbeide med andre for å fremme høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for farmasøyter. 

Foredragsholdere

Program og foredragsholdere er ikke endelig spikret.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.