Apotekerdagen 2019

apotekerdagen_2.png

Beskrivelse

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer Apotekerdagen tirsdag 27. august 2019. 

Målgruppe for arrangementet er driftskonsesjonærer. 

Tidspunkt

Startdato: 27 aug 2019 - 09:30
Sluttdato: 27 aug 2019 - 18:00

Fagområde

ledelse

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no Det er nå venteliste på dette arrangementet. Send en e-post til kurs@farmaceutene.no for å sette deg på venteliste.

Kursavgift

Deltakeravgift

Medlemmer: NOK 0,-. Reisekostnader dekkes av Farmaceutene.

Ikke-medlemmer: NOK 5 000,-. Dekker egne reisekostnader.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.