Sentrale verv

Sentralt i de tre store apotekkjedene og i de fire offentlig eide sykehusapotekforetakene skal det velges hhv HTVgrupper og FTV-grupper. Disse valgene blir organisert av valgkomiteer, med bistand fra sekretariatet. Dette håndteres særskilt.

Tillitsvalgt lokalt - DIY (gjør det selv)

Lokalt på arbeidsstedet kan valg gjøres enkelt. Snakk sammen med de kollegaene som er medlem av Farmaceutene, og forsøk å verve de som eventuelt er uorganiserte. Blant Farmaceutenes medlemmer finner dere ut hvem som skal være tillitsvalgt (og varatillitsvalgt) og melder tilbake til oss så det blir registrert. Valget kan gjøres med virkning fra dags dato, eller dere kan foreta skiftet i løpet av høsten, senest 1. januar 2025.

Meld tilbake på valg@farmaceutene.no

Alle nye tillitsvalgte får tilbud om grunnkurs

Vi tilbyr jevnlig digitalt grunnkurs for nye tillitsvalgte. Neste kurs er satt opp 26. september 2024.

Tillitsvalgte får fri for kurs - og taper ikke lønn

Er du ansatt i NMD/Vitusapotek, eller et i apotek som følger Vitus-avtalen, har du rett på fri med lønn for å delta, det gjelder også ansatte i staten, kommunene og i Spektervirksomheter, eksempelvis helseforetak.

Er du ansatt i Apotek 1, Boots, eller andre apotek som følger Virkeavtalen, har du rett på fri, og foreningen betaler eventuell lønnstrekk som følge av deltakelse, vi kjøper også fri dersom du jobber i en virksomhet i NHO-området.

Opplæringsvideoer

Ved å logge inn vil du også (uten å være tillitsvalgt) kunne se diverse opplæringsvideoer om arbeidslivet som er relevante, også for deg som ikke ønsker å være tillitsvalgt.

Plasstillitsvalgt på alle arbeidssteder

- også om du er eneste farmasøyt

Farmaceutene har som ambisjon at tillitsvalgtsapparatet skal nå alle arbeidssteder med farmasøyter ansatt.

  • Vi ønsker plasstillitsvalgt på alle arbeidssteder, også der vi kun har ett medlem.
  • Er det flere enn ett medlem på arbeidsstedet, ønsker vi også at det velges en plasstillitsvalgt-vara.
  • Dersom det ikke er etablert en bedriftsgruppe og det ikke finnes overenskomst/tariffavtale, ønsker vi at det registreres en kontaktperson.

Vervenes varighet

På Farmaceutenes representantskapsmøte høsten 2016 ble det besluttet at samtlige verv skal ha en løpetid på 2 år, med utløp senest 31.12 i partallsår.
Dersom noen slutter, eller skal ha permisjon, bytter man selvsagt i perioden, gi da beskjed til valg@farmaceutene.no

Spørsmål?

Har du spørsmål, kontakt oss på valg@farmaceutene.no