• fb-coverbilde.jpg

  Foreningen for alle farmasøyter

  Farmaceutene jobber for at medlemmenes lønns- og arbeidsforhold reguleres gjennom gode avtaler - kollektive som individuelle.

 • Ragnhild Holtskog

  Jeg er medlem fordi...

  jeg synes det er viktig å støtte opp om utviklingen av faget. Dessuten tror jeg det er viktig å ha en fagforening i ryggen, spesielt i tilfeller hvor man trenger råd.

  Ragnhild Holtskog

Arbeidsrett og lønn

Medlemmene har rett til juridisk bistand i forbindelse med sitt arbeidsforhold. Mange omfattes også av kollektive avtaler som foreningens tillitsvalgte forhandler frem. Overenskomstene finner du ved å se under "hvilke regler gjelder for meg" og velge din arbeidsgiver.