• fezbot2000-5brvjbr1pn8-unsplash.jpg

    Den 5. ferieuka

    Visste du at den 5. ferieuka er kun regulert gjennom tariffavtale og ikke gjennom lov? Ingen tariffavtale, ingen 5. ferieuke.

  • forhandlingvirke_41_of_44.jpg

    Farmaceutene jobber for at medlemmenes lønns- og arbeidsforhold reguleres gjennom gode avtaler.

Arbeidsrett og lønn

Medlemmer av Farmaceutene kan få juridisk bistand. Mange omfattes også av kollektive avtaler som foreningens tillitsvalgte forhandler frem. For medlemmer i apotek, sykehusapotek, stat m.fl forhandler vi lønn i lønnsoppgjøret.