Arbeidsgivere

Farmaceutene har inngått egen overenskomst ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Farmaceutene har inngått egen overenskomst med Sjukehusapoteka Vest HF.

Farmaceutene har egen overenskomst ved St. Olavs hospital HF.

For Høvleriet Apotek AS er det avtalt at man følger avtalen for NMD/Vitusapotek.

Farmaceutene har inngått egen overenskomst for Syekhusapotek Nord HF.

Farmaceutene har inngått egen overenskomst i Sykehusapotekene HF.

Farmaceutene har inngått egen overenskomst for Sykehusapoteken i Midt-Norge HF.

Farmaceutenes medlemmer er omfattet av Nitos overenskomst ved Sykehuset Innlandet HF, og blir ivaretatt av Nito i forhandlinger.

I Sykehusinnkjøp HF er det inngått SAN-overenskomst.

Farmaceutene er pr 19. mars 2019 ikke omfattet av noen overenskomst, men vil be om at Nitos overenskomst gjøres gjeldende, og medlemmene vil bli ivaretatt gjennom Nito.

Farmaceutenes medlemmer ved TPI Norway er omfattet av vår NHO-avtale.

Farmaceutene har inngått egen overenskomst ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN).