Arbeidsgivere

Ved Alliance Healthcare Norge AS har Farmaceutenes tillitsvalgt inngått en lokal særavtale direkte med arbeidsgiver.

Ved Farmaka er det inngått en lokal særavtale, som en direkteavtale med Farmaceutene.

Apotek 1 er - med noen unntak - hel eller delvis eier av alle apotek som drifter under merkenavnet.

Apotek 1 Harestua (Apotek 1 Harestua AS) er et frittstående apotek som har bundet seg til å følge Virkes apotekoverenskomst.

Det er inngått en lokal særavtale for farmasøyter ansatt ved Servicekontoret i Apotek 1.

Frittstående apotek som driftes under Apotek 1-logoen.

Boots apotek er eier av samtlige apotek som drifter under merkenavnet.

I Boots Norge AS - kjedekontor har Farmaceutene inngått en direkteavtale mellom tillitsvalgt, og arbeidsgiver.

Farmaceutenes medlemmer ansatt på Diakonhjemmet sykehus er omfattet av Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten i Virke HUK-området.
 

Farmaceutenes medlemmer ved Diakonhjemmet sykehusapotek er omfattet av apotekoverenskomsten i Virke.

Ditt apotek Danmarksplass (Danmarksplass apotek AS) er et frittstående apotek, som har inngått direkteavtale med Farmaceutene der Virke-overenskomsten gjøres gjeldende.

Ditt apotek Grünerløkka (Grünerløkka apotek AS) er et frittstående apotek som driftes under Ditt Apotek-logoen. Apoteket er bundet til å følge apotekoverenskomsten i Virke.

Ditt apotek Kværnerbyen (Apotek Kværnerbyen AS) er et frittstående apotek som har inngått avtale med Farmaceutene om å følge apotekoverenskomsten for Virke.

Ditt apotek Rødberg er et frittstående apotek, som har inngått avtale om å følge Virkeoverenskomsten for apotek.

Ditt apotek Smestad (Smestad apotek AS) er et frittstående apotek som har bundet seg til å følge apotekoverenskomsten for Virke.

Farmaceutenes medlemmer ved Farmasiet AS er omfattet av vår NHO-avtale.

Farmaceutenes medlemmer er omfattet av Nitos overenskomst ved Finnmarkssykehuset HF, og blir i forhandlinger ivaretatt av Nito.

Farmaceutene har inngått egen overenskomst ved Helse Bergen HF.

Farmaceutenes medlemmer er omfattet av SAN-overenskomsten i Helse Nord-Trøndelag HF, og blir ivaretatt av Nito i forhandlinger.

Farmaceutenes medlemmer ved Kabi Norge AS avd. produksjon er omfattet av vår NHO-avtale.