Arbeidsgivere

Arbeidsgivere

Sammendrag: Det er ikke etablert tariffavtale her.

Alliance Healthcare Norge AS er tariffbundet på Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek i Virke.

Alliance Healthcare avd. Farmaka er tariffbundet på Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek i Virke.

Ansatt i Mjøndalen apotek AS er et bemanningsselskap som leverer farmasøyter til Mjøndalen apotek AS. Selskapet er medlem av Virke, og omfattet av Apotekoverenskomsten.

Apotek 1 er - med noen unntak - hel eller delvis eier av alle apotek som drifter under merkenavnet.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

For Apotek 1 Brakerøya (Apoteket Brakerøya AS) er det avtalt å følge Virkes apotekoverenskomst.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av Virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Fra 1.1.21 ble Servicekontoret for Apotek 1 Gruppen AS omfattet av Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Apotek 1 Harestua (Apotek 1 Harestua AS) er et frittstående apotek som har bundet seg til å følge Virkes apotekoverenskomst.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Apotek 1 Lynenfjord (Lyngenfjord Apotek AS) er et frittstående apotek som har bundet seg til å følge Virkes Apotekoverenskomst.

Apotek 1 Midtun (Midtun Apotek AS) er et frittstående apotek som har bundet seg til å følge Virkes Apotekoverenskomst.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.