Arbeidsgivere

Apotek 1 er - med noen unntak - hel eller delvis eier av alle apotek som drifter under merkenavnet.

Frittstående apotek som driftes under Apotek 1-logoen.

Boots apotek er eier av samtlige apotek som drifter under merkenavnet.

Farmaceutenes medlemmer ansatt på Diakonhjemmet sykehus er omfattet av Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten i Virke HUK-området.
 

Farmaceutenes medlemmer ved Diakonhjemmet sykehusapotek er omfattet av apotekoverenskomsten i Virke.

Farmaceutenes medlemmer ved Farmasiet AS er omfattet av vår NHO-avtale.

Farmaceutenes medlemmer er omfattet av Nitos overenskomst ved Finnmarkssykehuset HF, og blir i forhandlinger ivaretatt av Nito.

Frittstående apotek som driftes under Ditt Apotek-logoen.

Farmaceutene har inngått egen overenskomst ved Helse Bergen HF.

Farmaceutenes medlemmer er omfattet av SAN-overenskomsten i Helse Nord-Trøndelag HF, og blir ivaretatt av Nito i forhandlinger.

Farmaceutenes medlemmer ved Lovisenberg sykehusapotek er omfattet av apotekoverenskomsten i Virke.

Farmaceutenes medlemmer ved Mericon er omfattet av vår NHO-avtale.

De fleste apotek som drifter under merkevaren Vitusapotek er hel- eller deleid av Norsk medisinaldepot og omfattet av overenskomsten mellom NMD og Farmaceutene.

Farmaceutene har samarbeidsavtale med Akademikerne i Oslo kommune.

Farmaceutene har inngått egen overenskomst ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Farmaceutene har inngått egen overenskomst med Sjukehusapoteka Vest HF.

Farmaceutene har egen overenskomst ved St. Olavs hospital HF.

For Høvleriet Apotek AS er det avtalt at man følger avtalen for NMD/Vitusapotek.