Arbeidsgivere

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Alliance Healthcare Norge AS er tariffbundet på Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek i Virke.

Alliance Healthcare avd. Farmaka er tariffbundet på Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek i Virke.

Apotek 1 er - med noen unntak - hel eller delvis eier av alle apotek som drifter under merkenavnet.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

For Apotek 1 Brakerøya (Apoteket Brakerøya AS) er det avtalt å følge Virkes apotekoverenskomst.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av Virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Det er ikke etablert tariffavtale her.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.

Apoteket er medlem av virke, og omfattet av overenskomsten for farmasøyter i apotek mellom Virke og Farmaceutene.