Arbeidsgiver må betale for databriller

cat-984097_1920_bildet_er_tatt_av_free-photos_fra_pixabay.jpg
Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

Arbeidsgiver må betale for databriller

Visste du at arbeidstakere som jobber mye foran en skjerm, har krav på at arbeidsgiver dekker kostnad til synsundersøkelse? Ved behov må arbeidsgiver også dekke databriller.

Arbeid foran dataskjerm kan medføre helseplager, slik som tåkesyn, trøtthet, øyekløe og hodepine. Som med alle andre helseplager er det ofte bedre å forebygge, enn å behandle plagene etter at de har oppstått.

Retten til å få undersøkt syn, og eventuelt få dekket databriller, følger av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4, som supplerer arbeidsgivers generelle tilretteleggingsplikt som fremgår av Arbeidsmiljøloven § 4-2 (2).

Hvordan går man frem?

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver i sin personalhåndbok har beskrevet hvordan man går frem for å få synsundersøkelse og databriller.

Det mest praktiske er at arbeidstaker selv bestiller time, og briller, men på generelt grunnlag er det lurt å gi beskjed/avklare med arbeidsgiver før arbeidstaker pådrar seg kostnader.

Retten til synsundersøkelse gjelder:

  • før man starter arbeid ved dataskjerm
  • hvis nødvendig med jevne mellomrom i tiden etter, og
  • dersom arbeidstaker får synsproblemer som kan skyldes skjermarbeid

Med jevne mellomrom betyr ikke ukentlig, eller månedlig. En gang hvert år/annet hvert år, kan være en grei frekvens. Her vil det kunne være ulike løsninger hos ulike arbeidsgivere, og frekvensen på undersøkelser er noe både vernetjenesten (verneombud) og tillitsvalgte kan ta opp med ledelsen.

Hvor dyre briller kan jeg kjøpe?

Hensikten med bestemmelsen er ikke at arbeidsgiver skal betale dyre designerbriller. Dette er et hjelpemiddel, og det er derfor naturlig at arbeidsgiver legger noen begrensninger på hvor dyre brillene (rammer + glass) kan være.

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver har lagt inn et "maksbeløp". Det kan imidlertid ikke settes så lavt at arbeidstaker ikke får dekket de faktiske nødvendige kostandene. Dersom det er flere år siden beløpet ble satt, er det noe både vernetjenesten (verneombud) og tillitsvalgte kan ta opp med ledelsen.

Medlemsgode for Farmaceutenes medlemmer

Medlemmer av Farmaceutene har tilgang til rabattert synsundersøkelse hos Brilleland, og god rabatt på briller og glass.

Logg inn og les mer her...

medlemsfordelbrilleland.png

Vil du vite mer om synsundersøkelser og databriller

Du kan lese er om synsundersøkelser og databriller hos Arbeidstilsynet...