Apotekstreiken som ikke kom

Apotekstreiken som ikke kom

(Publisert i NFT 7/2019)

Nå har du sikkert forventninger om at denne lederen tar for seg nesten-streiken i  Vitusapotek. Og det skal den! Natten før jeg skriver dette kom Spekter (på vegne av NMD) og SAN –Sammenslutningen av akademiker organisasjoner i Spekter (på vegne av Farmaceutene) til enighet hos Riksmekleren. Og det ble derfor ikke streik i Vitusapotek i høst.

Selv om vi ikke fikk innfridd alle krav og hadde håpet på et høyere resultat, aksepterte vi for å unngå streik.

Det kan sikkert høres litt kult ut med første norske apotekstreik (vi kjenner til) – endelig litt aksjon bak ordene. Å streike er imidlertid en belastning – ikke bare for arbeidsgiver, men også for de som tas ut i streik og de som blir igjen på apoteket. Dette er et viktig moment vi som tillitsvalgte må ta i betraktning når vi vurderer om vi skal kunne godta et forlik – eller gå ut i streik.

Årets streikeforberedelser har heller ikke vært bortkastet, om noen skulle tro det. Dette har vært en nyttig øvelse for oss som forening. Vi vet nå hva som må til for å gjennomføre en streik – og at dette er noe vi kan få til sammen.

Jeg vil takke alle som har vært involvert i oppkjøringen til meglingen – blant annet de fire hovedtillitsvalgte for Vitusapotek; Christin, Naya, Torunn S og Torunn Ø, plasstillitsvalgte, sekretariatet og alle medlemmene som var beredt til å streike. Jeg er veldig stolt over å være leder for en forening med så mange dyktige folk! Dere har stått på og gjort en kjempeinnsats – tusen takk!!! Jeg opplever virkelig at «sammen er vi sterke».

I tillegg til å få økt minstelønnen for reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter i Vitusapotek vil også NMD og Farmaceutene sette seg ned sammen og se på lønnspolitiske føringer i Vitusapotek – FØR neste års lønnsforhandlinger.

En medlemsundersøkelse vi sendte ut til våre primærapotekmedlemmer i vår, viste at 2/3 av de som svarte hadde vært ansatt i mer enn tre år der de jobbet nå. Og vi ser at de fleste trives med det de gjør – 3/4 var totalt sett tilfreds eller svært tilfreds med apoteket sitt. Og når man er trofast mot apoteket og arbeidsplassen sin, burde man kunne forvente at dette blir satt pris på – også lønnsmessig.

Slik det er i dag vet «alle» at det er når du  starter i ny jobb de største lønnshoppene kommer –  trofasthet lønner seg ikke. Og jeg tror en del (uerfarne) bedriftsledere tenker at slutter noen, så er det bare å erstatte dem med nye, men det koster penger å rekruttere og lære opp nye. Og kanskje blir ikke den nye som forventet – feilansettelser er dyrt for bedrifter. Man vet hvem man har, men ikke hvem man får. Så kanskje burde arbeidsgivere heller bruke litt penger på å beholde de man har!

Jeg oppfordrer (igjen!) alle farmasøyter til å ta en lønnssamtale med sin apoteker/leder nå i høst. Lønnssamtalen er ikke en lønnsforhandling, men en samtale der du som arbeidstaker formidler dine forventninger til lønn, arbeidsvilkår for øvrig, og karriereutvikling. Det er viktig at dine forventninger til lønn formidles nå – før neste års budsjett legges. Les mer om lønnssamtale i brosjyren vår, som du finner på farmaceutene.no.

Man skal håpe på det beste, det verste kommer av seg selv (dansk ordtak).

Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening