Apotekloven 20 år

Apotekloven 20 år

Den 1. mars 2001 ble apotekloven endret. Den åpent for at ikke-farmasøyter kunne eie apotek og den åpnet for vertikal integrering av apotek og grossistledd. Stortinget la vekt på at man ønsket større konkurranse for å få lavere legemiddelpriser, apotekdriften skulle kommersialiseres og effektiviseres, og tilgjengeligheten for pasientene skulle økes.

En kan av og til lure på hvor mange apotek det er behov for i litt tettbygde strøk, men til­gjengeligheten på apotek har økt for mange pasienter i Norges land; det har blitt flere apotek, og åpningstidene er blitt lengre. Ikke bare har selve antall apotek økt, men varetilbudet er blitt større; Cosmica og HTH med og uten parfyme er blitt til flere hylle­rekker med forskjellige hudprodukter. Og ikke minst, ­arealet som før var ­forbeholdt oss bak disken, er blitt fordelt mellom ­pasientene og selvvalgshyllene.

Det sluttet heldigvis ikke der. Med åpne apotek fulgte også direktereseptur. Det gjorde også ­farmasøyten mer tilgjengelig for pasienten. Slik at farmasøyten kan komme frem i lyset og synliggjøre kompetansen vi har.

Loven sier at et apotek er «salgssted for legemidler til sluttbruker hvor det gis legemiddelfaglig ­veiledning». Legemiddelfaglig veiledning ­krever direkte kommunikasjon med pasienten, og ­digitalisering av ekspederingen frigjør mer tid til nettopp denne kommunikasjonen.

Det er farmasøytenes ansvar å ta denne tiden og gi pasienten noe nyttig. Legen forskriver en behandling som kvalitetssikres av farmasøyten, men hva med pasienten som ikke har skolering i legemiddelbruk? Der kommer farmasøyten inn. Gjennom samtale med pasienten bidrar farmasøyten til at den ­kvalitetssikrede behandlingen ikke bare følges av riktig legemiddel til rett pasient, men at det ­ekspederte legemidlet også ­brukes ­riktig. ­Farmasøytene utsetter ikke pasientene for ­­­­
mer­salg, men gir dem en merverdi som de kun får ved å besøke apoteket. Det er dette som gjør ­apotek til en faghandel og en del av helsetjenesten.

Og utviklingen fortsetter: De siste årene har vi fått både inhalasjonsveiledning og medisinstart med ­tilskudd fra staten inn i apotek. Farmasøyter i ­apotek har fått rekvireringsrett til influensavaksiner, og i 2021 trådte ISF-ordningens første polikliniske takst for bruk av farmasøyt i kraft.

Nåværende apoteklov er 20 år gammel, den forrige var over 400 år gammel, men fremtidens apotek ligger fremdeles foran oss. Det er opp til oss som ­farmasøyter å forme det. Jeg ønsker meg flere farmasøytiske tjenester til pasientene. Jeg ønsker at apotek kan ­drives kommersielt basert på sine ­kjernekompetanser; legemidler og farmasøytisk ­kunnskap. Hva ønsker du?

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene