Apotekerdagen 2019

Apotekerdagen 2019

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer Apotekerdagen for fjerde gang tirsdag 27.august 2019. 
Målgruppe for arrangementet er driftskonsesjonærer. 

 

Mer informasjon kommer.