Apotekerdagen 2018

Apotekerdagen 2018

Onsdag 29. august 2018

Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Målgruppe for arrangementet er driftskonsesjonærer. 

Deltageravgift:
Medlemmer:  Gratis. Reisekostnader dekkes av Farmaceutene
Ikke-medlemmer: 5000,- Deltager dekker egne reisekostnader. 

Program

(med forbehold om endringer)

09:30  Registrering –mingling – lett servering

10:00  Velkommen – Kort presentasjon av Farmaceutene og NFF-D. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) – her vil det skje endringer
Greta Torbergsen, generalsekretær, Farmaceutene

10:20  What`s going on in England? Om utfordringer, endringer og nye reguleringer for engelske farmasøyter. I England er det blitt fremmet forslag om at apotek skal kunne holde åpent uten farmasøyt til stede. 
Mark Koziol, Chairman, The Pharmacists' Defence Association

11:20  PAUSE

11:40  Ytringsfrihet vs lojalitet til arbeidgiver – hva er «innafor»?
Jon Wessel-Aas, advokat og partner, Bing Hodneland

12:40  Personlig økonomi og individuell (pensjons-)sparing
Ole Martin Ferstad, Leder Personmarked Aker Brygge, Danske Bank

13:00  LUNSJ

14:00  Leders håndtering av personkonflikter og trakassering på arbeidsplassen
Harald Pedersen, advokat, Arbeidsrettadvokatene

15:30  PAUSE

16:00  Språkferdigheter og forsvarlighet – hva er apotekers plikter? For å lette på farmasøytmangelen importeres det dyktige farmasøyter fra utlandet – der veldig mange snakker forbløffende godt norsk. Det er likevel språklige utfordringer, og hvilke forventninger  har tilsynsmyndighetene til apotekere rundt dette?
Jørgen Huse, farmasøyt og seniorrådgiver, Legemiddelverket

16:45  Informasjon og oppsummering fra NFF-D

17:00  SLUTT

Klikk her for påmelding