Apotekerdagen 2016

medlemsfordel_apotekerdagen.png

Apotekerdagen 2016

8.9.16

Sted: Thon Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

Målgruppe

Arrangementet retter seg mot alle apotekere.

Visste du at apotekere kan være medlemmer av Farmaceutene?

Deltakeravgift

Deltakeravgift er NOK 0,- for medlemmer. Farmaceutene dekker også reisekostander for våre medlemmer. Vi sender ut e-post med mer info omkring dette sammen med bekreftelse på påmelding.

Ikke medlemmer betaler NOK 4.700,- for å delta. Disse dekker egne reisekostnader.

Mål for dagen

Hovedmålet med dagen er å skape en plattform slik at apotekere kan møtes, på tvers av arbeidsplass og kjeder, med andre som står i samme arbeidssituasjon som dem selv. Vi tenker at apotekere opplever mange av de samme utfordringer, og tenker at det er nyttig å dele erfaringene dere sitter på med hverandre. Sammen er dere bedre rustet til å stå i det i vanskelige perioder.

Samtidig ønsker vi å tilby foredrag av høy faglig kvalitet som apotekere kan ha nytte av. I år har vi satt særlig fokus på apotekernes varierte og hektiske arbeidshverdag, samt den vanskelige situasjonen som oppstår for en leder når det har blitt konflikt på din arbeidsplass. Vi er stolte av å ha fått to svært anerkjente og dyktige foredragsholdere til å snakke til dere om tematikk vi vet dere er opptatt av. Du kan lese mer om foredragsholderne her.

Vi håper at deltakerne selv også vil bidra å forme noe av det man får ut av en dag som denne. Vi håper at dette danner grunnlaget for en engasjert og fremtidsrettet organisering av apotekerne i organisasjonen, som er bedre skikket til å imøtekomme de utfordringene apotekere møter i dag. Vi tar utgangspunkt i arbeidsmiljøundersøkelsen for apotekere som vi gjennomførte før jul, men er også åpne for å diskutere og høre om andre utfordringer.   

Program

Foreløpig program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer. Her er presentasjonen av foredragsholderene.

 

Påmelding

Påmeldingen er nå avsluttet.

Vi sendte personlig invitasjon pr Questback til alle våre registrerte apotekere.

Foiler fra dagen

Foilene blir lagt ut her i etterkant av dagen