Apotek 1 resultat fra lønnsoppgjøret

money-2696219.jpg
Pixabay: money-2696219

Apotek 1 resultat fra lønnsoppgjøret

Apotek 1 Gruppen AS og Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (HTV-gruppen) kom 27. mai til enighet om lønnsregulering for 2021.

Apotek 1 Gruppen AS og Farmaceutenes bedriftsgruppestyre (HTV-gruppen i Apotek 1) gjennomførte 27. mai lønnsforhandlingene for 2021. Resultatet er et generelt tillegg på 3,1 % til alle som var ansatt i virksomheten pr 1. april, og som fortsatt er ansatt i virksomheten.

Ny lønn og etterbetaling av lønn fra 1. april vil gjøres på junilønn. Farmasistudentene justeres som øvrige farmasøyter.

Inkludert overheng er resultatet 2,755 % pr 1. januar, til sammenlikning endte frontfaget på 2,7 %.

- Vi opplevde forhandlingene som konstruktive. Vi hadde god dialog med motparten, og vi følte at våre argumenter ble både hørt og forstått, sier hovedtillitsvalgt Ingun Gjerde.