Apotek 1 permitterte med for kort frist

search-2876776_1920.jpg
Pixabay.com: search-2876776_1920.jpg

Apotek 1 permitterte med for kort frist

Fredag 17. april 2020 forhandlet HTV-gruppen med Apotek 1 om 18 tilfeller der farmasøyter ble permittert med todagersfrist. For ti apotek ble fristen endret til 14-dager.

Farmaceutenes Hovedtillitsvalgtsgruppe (HTV-gruppen) hadde fremmet krav om forhandlinger knyttet til bruk av 2-dagersfrist ved 23 apotek (se listen nedenfor).

Den omtvistede bestemmelsen er Hovedavtalens § 9-3:

Ǥ 9-3 VARSEL OM PERMITTERING

1. Permittering gis med 14 dagers varsel.

2. Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i aml. §15-3 (10) er varslet 2 dager, ved brann 14 dager.

3. Varslet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

4. Fristene gjelder ikke når konflikt i annen virksomhet eller tariffstridig konflikt i egen virksomhet eller legitimert fravær fører til at arbeidstaker ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. Virksomheten plikter dog å gi det varsel som er mulig.

5. Fristene gjelder ikke hvis tariffavtale eller arbeidsreglement gir adgang til kortere varsel.»

HTV-gruppen hevdet at det ikke forelå slike forhold som kreves etter § 9-3 nr 2 ved de 23 apotekene.

Utfallet av forhandlingen ble at fem krav ble lagt vekk, da det ikke var berørte farmasøyter ved apotekene. Ved øvrige apotek ble de lokale drøftingsprotokollene gjennomgått, og partene diskuterte begrunnelsene som forelå. Utfallet var at man opprettholdt permittering med todagersfrist ved åtte apotek, mens fristen ble endret ved ti apotek.

 • Apotek 1 Svanen Bergen - Ingen farmsasøyt
 • Apotek 1 Lagunen - Ingen farmsasøyt
 • Apotek 1 Bjørnen Sarpsborg - Ingen farmsasøyt
 • Apotek 1 Sfinxen - Ingen farmsasøyt
 • Apotek 1 Førde - Ingen farmsasøyt
 • Apotek 1 Jærhagen
 • Apotek 1 Lerka
 • Apotek 1 Kronen
 • Apotek 1 Xhibition
 • Apotek 1 Hvaltorvet
 • Apotek 1 Bysenteret
 • Apotek 1 City Syd
 • Apotek 1 Svanen Trondheim
 • Apotek 1 Oktanten - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Sørlandssenteret - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Gulskogen - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Hønefoss - endret til 14 dager
 • Apotek 1 City Nord - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Valen Finnsnes - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Brugata - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Bien - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Østfoldhallen - endret til 14 dager
 • Apotek 1 Tasta - endret til 14 dager

Epost fra HTV-gruppen 19. april 2020

HTV-gruppen opplyste følgende i epost til tillitsvalgte på berørte apotek:

"Hei!

Fredag 17.april hadde HTV-gruppen forhandlinger med HR om bruken av 2 dagers varsel mot 14 dagers varsel av permitteringer.

På ditt apotek er det gitt 2 dagers varsel om permitteringer.

Det er veldig kjekt for oss i HTV-gruppen å kunne si at på ditt apotek så har vi fått omgjort 2 dagers varsel til 14 dagers varsel!

Dette betyr at de som er permittert hos dere har blitt permittert med for kort varsel, og har gått over på dagpenger/lønnskompensasjon fra NAV for tidlig.

Dette skal Apotek1 sentralt ordne opp i, med å kontakte NAV angående [endret]* varslingsfrist og når ansvaret for lønn flyttes fra Apotek1 til NAV. De hos dere som er permittert og har gått over på dagpenger/lønnskompensasjon fra NAV skal få etterbetalt det som er utbetalt for lite.

Nøyaktig hvor fort penger etterbetales er ikke helt klart ennå, men det er ikke noe som skal ta lang tid. Det vil komme nærmere beskjed fra HR om hvordan det praktisk skal løses.

HTV-gruppen mener at dersom det kommer krav om å jobb inn igjen timer så er dette ikke riktig. Det er arbeidsgiver som har benyttet [2-dagers]* varslingsfrist, og den enkelte som er blitt permittert kan ikke holdes ansvarlig for noe de ikke har mulighet til å påvirke. Ta kontakt med HTV desom det skulle bli noen problemer rundt dette.

Vennlig hilsen

Ingun Gjerde

HTV-gruppen for farmasøytene i Apotek1"

*endret fra epost som ble sendt ut