Apotek 1, Boots og frittstående apotek

Hvilke regler gjelder for meg?

Apotek 1, Boots og de fleste frittstående apotekene er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og for deg som er ansatt der gjelder overenskomsten som er inngått mellom Farmaceutene og Virke. Overenskomsten bestemmelser, med unntak av bestemmelsene om lønn og arbeidstid, gjelder også for apotekere.

Overenskomsten inneholder blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn og velferd. Det er viktig å være klar over at kjedene har egne tabeller for lønn, og at de sentrale bestemmelsene må sees i sammenheng med det.

Les overenskomsten for apotek medlem av Virke her.

Ovenskomsten supplerer regler som finnes i lover og gir ofte bedre betingelser enn det som følger av loven. Det kan likevel være greit å ha kjennskap til hvilke lover som regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Oversikt over lover som regulerer arbeidsforholdet finner du her.

Overenskomsten er resultatet av forhandlinger som har pågått i over 100 år, og den reforhandles i lønnsoppgjøret annet hvert år (hovedoppgjørene).

Les om hvordan lønnsforhandlingene foregår i Virke.

 

Hovedavtalene innenfor de forskjellige områdene regulerer forholdet mellom foreningens tillitsvalgte og arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjonen.

Les hovedavtalen for Virke her