Apotek

Apotekene er i stadig endring, og i de siste årene har det kommet flere og flere farmasøytiske tjenester i apotek. Eksempler på dette er medisinstart, inhalasjonsveiledning og vaksinasjon. Det har også kommet en ordning som heter "Reseptfri medisin med veiledning" som er en tilleggstjeneste i apotek, der apotekansatte gir ekstra informasjon eller går gjennom en sjekkliste med kunden.  

Farmaceutene mener

  • Farmasøyter bør kunne rekvirere influensavaksine
  • Apotekansatte skal ha faglig kompetanse, i tråd med faglig integritet og helsepersonelloven. Dette innebærer tid og mulighet til faglig diskusjon med kollegaer, kompetanseutvikling og mulighet til å utøve helsepersonellrollen fullt ut ovenfor kunder.

Policy om arbeidsmiljø