Antibiotikauken 18-24.november

antibiotikaresistenswho.jpg
Foto: WHO

Antibiotikauken 18-24.november

Den europeiske antibiotikadagen 18.november inngår som del av den WHO-initierte World Antibiotic Awareness Week (WAAW) 18-24. november.
Målet for den globale antibiotikauken er å øke bevisstheten rundt den globale antibiotikaresistensen og oppmuntre til "best practice".
Målgruppe for aktiviteten er allmennhet, helsepersonell og politikere. 

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk markerer antibiotikauken med tre spennende fagwebinarer 17-19.november. 
Les mer

 

NFF har utarbeidet en antibiotika-brosjyre som synliggjør problemstillingen og hva hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra i kampen mot antibiotikaresistens. Denne må gjerne skrives ut og deles ut ved spørsmål, eksempelvis dersom man ønsker å markere uken/dagen i apotek. 

Les mer om World Antibiotic Awareness Week 2020  på WHOs nettsider.