Anne Markestad årets farmasøyt 2018

dscf1557.jpg

Anne Markestad årets farmasøyt 2018

Anne Markestad ble utnevnt til Årets Farmasøyt 2018 under markeringen av Verdens Farmasøytdag på Litteraturhuset i går kveld. 

I takketalen fortalte Markestad om hva som har formet henne som person og farmasøyt og om forholdet til motbakker. 

Årets Farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

I tildelingsteksten fra juryen heter det:  

"Anne Markestad tildeles prisen for sitt initiativ og engasjement innen legemiddelmangel i spesialisthelsetjenesten. Anne har vist at hvis man ser et problem og tar ansvar for å løse dette, så kan farmasøyter få stor betydning for å ivareta pasientsikkerheten på best mulig måte i en vanskelig situasjon. Hennes innsats innen legemiddelmangelfeltet er unik, og har hatt stor nasjonal betydning for pasienter og helsepersonell.

 Anne er cand.pharm. fra Universitetet i Oslo 1980. Hun arbeider som farmasøyt og rådgiver for forsyningssikkerhet ved Sykehusapotekene HF og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, Mangelsenteret. Mangelsenteret overvåker forsyningssituasjonen for legemidler nasjonalt og internasjonalt, kartlegger omfanget av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommuniserer disse til berørte parter.  Midler til drift av Mangelsentret ble bevilget av de regionale helseforetakene i 2016, ikke minst på grunn av Annes innsats på området.

Anne sitter i styringsgruppen for Nordisk legemiddelforum og leder her arbeidsgruppen for forsyningssikkerhet.
Fra 2006-2009 var hun leder av Norges Farmaceutiske Forening"

Vi gratulerer!