Anne Gerd Granås er Årets farmasøyt 2019

granas.jpg

Anne Gerd Granås er Årets farmasøyt 2019

Årets Farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Juryens begrunnelse:

Anne Gerd Granås tildeles prisen for sitt drivende engasjement for samfunnsfarmasi, og for hennes aktive rolle med å anvende forskning til å stadfeste helsevesenets og farmasøytens forpliktelse til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelbruk. 

Anne Gerd er en samfunnsfarmasøytisk drivkraft som setter fokus på faget og knytter det opp mot pasientomsorg i praksis. 

Hun er en person med pågangsmot som synliggjør faget utover de farmasøytiske kretser og inn i et utvidet helseperspektiv – noe som bidrar til en bedre samfunnsmessig forståelse for riktig bruk av legemidler.

Anne Gerd er professor i samfunnsfarmasi, utdannet ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo i 1995, med doktorgrad fra School of Pharmacy, University of London i 2000. Hun er ansatt ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, etter tidligere å ha arbeidet ved OsloMet, Senter for samfunnsmedisin ved UiB og Apoforsk. Hun ble i 2017 tildelt Fulbright forskerstipend.

Gjennom sin evne til å forenkle og tydeliggjøre samfunnsfarmasien engasjerer hun både studenter, fagfolk og folk flest gjennom forelesninger, podcasts, kronikker, bøker, publikasjoner og foredrag - både nasjonalt og internasjonalt. Hun er med sin motiverende atferd, sin kunnskapsrikhet og sin genuine interesse for samfunnsfarmasi et forbilde for alle farmasøyter.

Anne Gerd Granås er med på å utvikle, befeste og forsterke farmasøytens rolle i samfunnet ved å aktivt delta i samfunnsdebatten og synliggjøre verdien av farmasøytisk kompetanse.

Vi gratulerer!