Legemiddelproduksjon

Dagens situasjon med stadig økende legemiddelmangel er bekymringsfull. I 2018 ble det registrert 684 tilfeller av medisinmangel i Norge. Mot slutten av november har dette tallet overgått fjorårets 
tall med 1143 registrerte tilfeller, og det er ikke vist tegn til bedring. Økende problematikk krever nye tiltak, og det bør skje raskt.  På grunn av få aktører kan produksjonsproblemer ramme oss hardt. Norge er særlig utsatt ved en langvarig legemiddelmangel, ettersom vi utgjør et lite marked med lave priser på reseptbelagte medisiner, i tillegg til at vi har minimal egenproduksjon av legemidler.

Farmaceutene mener

  • Økt legemiddelproduksjon i Norge, for eksempel råvareproduksjon av penicillin, kan sikre det europeiske markedet, og bidra til styrket norsk legemiddelberedskap. 
  • Vaksinering forebygger sykdom og antibiotikabruk. Myndighetene bør derfor utrede muligheten for et nordisk samarbeid rundt human vaksineproduksjon, der forsknings- og produksjonsfasilitetene legges til Norge. Nordisk – for å sikre bærekraftig eksport.