Folkehelse

Farmaceutene mener

  • Farmasøyters kompetanse må brukes mer og bedre i arbeidet mot antibiotikaresistens
  • Økt vaksinasjonsgrad i befolkning
  • Økt oppdatert kunnskap om antibiotika til allmennheten, pasienter, forskrivere og annet helsepersonell