7 prosent medlemsvekst to år på rad

Greta Torbergsen

7 prosent medlemsvekst to år på rad

Norges eneste fagforening for farmasøyter har også i 2017 hatt en svært sterk medlemsvekst.

Å være en fagforening i vekst er ingen selvfølge. Den samlede organisasjonsgraden i Norge falt for første gang under 50 prosent i fjor, noe som også er trenden i resten av Europa. 
Ferske medlemstall viser likevel at Farmaceutene også i 2017 hadde en meget sterk økning i antall nye medlemmer. På ett år vokste foreningen med 7 prosent.

— Dette er svært gode tall, og det er ekstra hyggelig når vi vet at dette er «litt mot strømmen», sier generalsekretær i Farmaceutene, Greta Torbergsen.

Mårettet medlemsrekruttering med fokus på industriansatte og apotekere
Hun trekker frem at foreningen det siste året har jobbet målrettet med medlemsrekruttering, og at man har en rekke tiltak rettet mot ulike grupper.
— Norges Farmaceutiske Forening er Norges eneste fag- og profesjonsforening for farmasøyter. I 2017 har vi fortsatt arbeidet for å bredde tilbudet og å være enda mer relevant for farmasøyter innenfor alle sektorer, forteller generalsekretæren.

— Etter at vi fikk på plass hovedavtale med NHO har vi hatt spesielt fokus på våre medlemmer i industrien. Produksjonsdagen, som ble arrangert for første gang høsten 2017, var en suksess, og vil bli et årlig arrangement. I tillegg har vi etablert flere bedriftsgrupper i industrien, noe som blant annet medfører bedre medbestemmelse og informasjonstilgang for våre berørte medlemmer, forklarer en fornøyd Torbergsen.

Samtidig har foreningen fortsatt jobben for at også apotekere skal ha mye igjen for å være organisert hos Farmaceutene.
— Apotekerdagen, som ble arrangert for første gang i 2016, ble arrangert også i fjor. Dette er en skreddersydd fagdag kun for apotekere. Dagen ble fulltegnet på rekordtid, og det var lange ventelister. I år bør de som ønsker seg plass være tidlig uten. Dette arrangementet er et av våre mest populære og blir fulltegnet svært raskt, sier hun.

Økt synlighet gir resultater
Et annet arrangement generalsekretæren ønsker å trekke fram, er Farmasidagene.
— I 2017 hadde vi en «total make-over» av standen vår, og det gjorde at vi var mer synlig og fikk mer trafikk til vår stand. Dette er det arrangementet som trekker flest farmasøyter, og siden vi er den eneste fagforeningen som fremmer farmasøytpolitikk og -rettigheter, fikk vi vist mange hva vi står for. Vi fikk også her mange nye medlemmer, konstaterer en fornøyd Torbergsen.

Foreningen har i dag nesten 4000 medlemmer, og de ansatte vil sammen med tillitsvalgte fortsette å jobbe aktivt for å fortsette den gode trenden også i 2018.
— Denne sterke medlemsveksten inspirerer foreningen til å jobbe videre med rekrutteringsarbeidet. Nå håper vi at flere farmasøyter blir med på laget i år, avslutter Torbergsen, og minner om Farmaceutene er den eneste fagforeningen som arbeider for farmasøyters fag- og profesjonsutvikling.