67 dager

67 dager

(Siste nytt fra leder, publisert i NFT 4/2020)

Når dette bladet sendes ut, har vi vært 67 dager i unntakstilstand, og i skrivende stund vet vi ikke helt hvordan sommeren blir – hva som blir lov og ikke, og hva som blir anbefalt og ikke. Det eneste vi vet er at det blir annerledes, men etter 67 dager med annerledes begynner vi å bli vant med det.

I år sendte jeg for første gang ut medlemsmail i forbindelse med 1. mai. 1. mai har siden 1890 vært en viktig dag for verdens arbeidere, og pandemien har vist hvor viktig det er med tilgjengelige og engasjerte tillitsvalgte. Jeg ønsket derfor å gratulere og takke alle medlemmer for at dere aktivt støtter opp om ­profe­sjonen og et organisert arbeidsliv.

Skuffende nok opplever vi permitteringer for våre medlemmer. Dette blir også lagt merke til av folk utenom apotekbransjen, som finner det merkelig at en bransje som går såpass godt velger å permittere. I en kjede er det alltid apotek som går bra og apotek som av ulike årsaker ikke kaster så mye av seg. De som går bra «subsidierer» de som ikke går så bra. Slik er det også nå under pandemien – noen går dårligere og mange går bedre. Forskjellen er at det nå permitteres ved apotek som går dårlig, selv om det er andre som går bedre, og at det er de permitterte apotekansatte og staten (skattebetalerne) som «subsidierer».

Jeg tror at flere permitteringer ikke ville funnet sted dersom det fortsatt var slik at arbeidsgiver måtte betale for de første 14 dagene («koronaregler» gir kun 2 dagers betalingsplikt), og dersom de holdt seg til 14 dagers permitteringsvarsel. Fra et forretningsmessig perspektiv ser jeg selvsagt hvorfor dette gjøres, men fra et samfunnsansvarlig perspektiv er jeg skuffet over systemutnyttelse. Et system som ikke er opprettet for å hindre nedgang i budsjettert overskudd, men for å begrense konkurser.

Og våre tillitsvalgte har fått lite tilbakemelding på hvor godt salget/kundebesøket igjen må være for at de permitterte får gå tilbake til sin vanlige arbeidstid på sitt apotek.

At jeg er skuffet, vil jeg ikke tro er av så stor betydning for kjedene som permitterer – men kjedeledelsen bør bry seg om hvordan permitteringen påvirker egne ­medarbeidere, og jeg sikter da ikke bare til de permitterte. Det meldes om mange som ikke er fornøyde!

 

En ting jeg imidlertid er veldig fornøyd med er det økte fokuset på egenproduksjon av legemidler. Dette er et tema foreningen har frontet i lengre tid, og nå ser det endelig ut til å løsne litt. I Nasjonal legemiddelberedskap – Delrapport: Legemiddelproduksjon, som Helsedirektoratet sendte Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av februar i år, står det: Norsk produksjon vil aldri fullt ut kunne dekke behovet for beredskap og forsyningssikkerhet av legemidler, men vil være et viktig bidrag i tillegg til leveringsavtaler og samarbeid med utenlandske ­produsenter av viktige legemidler for å sikre ­langsi­ktig leveringsevne. Og det meldes om at Legemiddel­verket har etablert et prosjekt for å iverksette aktuelle tiltak foreslått i nevnte rapport, og komme med en anbefaling om oppstart av produksjon av et par utvalgte legemidler som anses som mest kritiske og nødvendige med høy risiko for forsyningssvikt.

Jeg er også veldig fornøyd med at farmasøyter snart kan ordinere sesonginfluensavaksiner. Det blir spennende å se om ordningen også vil kunne utvides til covid-19-vaksine(n) – når den tid kommer #raskbeskyttelsetilalle.