191024-HTV-FTV-samling høsten 2019

191024-HTV-FTV-samling høsten 2019

Se: https://www.farmaceutene.no/arrangement/tillitsvalgtsamling-htv-ftv-saml...