190613-Evaluering lønnsoppgjøret NFF-A

190613-Evaluering lønnsoppgjøret NFF-A

13.6.19 – 14.6.19

Sted

Rungstedgaard Hotel, Rungsted Kyst (København)

Målgrupper

HTV-gruppene for apotekkjedene og HTVer i frittstående apotek som inngår i "HTV-gruppen for frittstående apotek".

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom hovedavtalen ikke gir rett til fri med lønn, vil Farmaceutene også dekke eventuelt lønnstap.

Læringsmål

Evalueringskonferansen skal legge til rette for gjensidig erfaringsutveksling og læring, basert på de erfaringer de respektive forhandlingsutvalg har gjort seg i årets forhandlinger. Det vil også bli lagt opp til opplæring basert på de behov som måtte materialiseres

Program

Program publiseres når det er klart. Det legges opp til oppstart torsdag 13. juni kl 11:30 på Rungstedgaard, og avslutning fredag 14. juni kl 14. Utreise fra Norge i forkant, og hjemreise i etterkant, etter eget ønske.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferanse og tilhørende kursing. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 39
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
  • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi er personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra evalueringskonferansen