190403-Workshop Kommunikasjon for påvirkning

stotvig-basseng.png
Foto: Støtvig Hotel

190403-Workshop Kommunikasjon for påvirkning

3.4 - 4.4.19

Sted

Støtvig Hotel, Larkollen

 

Målgruppe

Tillitsvalgte for Farmaceutene, Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene, Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen som er ansatt i staten (ikke helseforetak). Medlemmer i sentraltyret/hovedstyret i de samme foreningene. Ansatte i sekretariatene.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Foreningene betaler også reise og opphold. Reiseregning leveres den respektive primærforening, i tråd med foreningens reisepolicy.

Læringsmål

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i statlig sektor. Deltakerne vil få en presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg vil deltakerne få praktiske råd om hvordan tillitsvalgtsrollen kan fylles med innhold – og inviteres til å utveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger, og bygge nettverk.

Program

Program for kurset.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i staten:

  • Staten: Hovedavtalen § 39 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Påmelding skjer på denne lenken: https://response.questback.com/norgesfarmaceutiskeforening/kommunikasjon2019

Da det er begrenset med plasser vil vi ved overtegning foreta en prioritering. Bekreftelse kan forventes i månedsskiftet januar/februar 2019, vi ber om at all bestilling av flybilletter m.m. avventes til bekreftelse er sendt.