190321-Kurs i forhandlingsteknikk

190321-Kurs i forhandlingsteknikk

21.3.19

Sted

Møterom 1858, Farmaceutene, Tollbugata 35, 0157 Oslo

Målgruppe

Kurset retter seg mot tillitsvalgte i alle sektorer som skal delta i kollektive forhandlinger om lønn- og/eller overenskomster/tariffavtaler i 2019.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. 

Læringsmål

Kurset passer for alle som skal delta i kollektive forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Deltakerne skal få kunnskap om forhandlingsteknikker som kan benyttes, uavhengig av type forhandling og tariffområde.

Program

Her finner du program for kurset. Det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 - rett til fri
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) - rett til fri med lønn
  • Staten: Hovedavtalen § 39 - rett til fri med lønn
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 - rett til fri med lønn
  • NHO: Hovedavtalen § 4 - rett til fri

Hovedavtalen mellom Farmaceutene og Virke, og avtalen mellom Farmaceutene og NHO gir rett til fri for å delta på kurs. Dersom fri til kurs medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket.

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Det er sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset