190313-Tariffkonferansen 2019

190313-Tariffkonferansen 2019

13.3.19 – 14.3.19

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgrupper

Tariffkonferansen er delt i to bolker med ulike målgrupper

  • Bolk 1, onsdag 13. mars omfatter sentralstyret, seksjonsstyrene og alle tillitsvalgte som skal delta i kollektive lønns- og avtaleforhandlinger i 2019.
  • Bolk 2, torsdag 14. mars kl 9:00 - 12:00 er åpent for alle medlemmer som ønsker å delta.

Kursavgift

Bolk 1: Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom hovedavtalen ikke gir rett til fri med lønn, vil Farmaceutene også dekke eventuelt lønnstap.

Bolk 2: Kursavgift er NOK 0,-. Reise og opphold må dekkes av den enkelte (med mindre vedkommende også deltar på bolk 1).

Læringsmål

Hovedprogrammet:

Tariffkonferansen skal gi deltakerne påfyll i kunnskapen om lønnsforhandlinger, verktøy som kan benyttes og forhandlingsteknikk. Det legges også opp til gjensidig erfaringsutveksling.

Program

Program for bolk 1 onsdag 13.mars
Program for bolk 2 torsdag 14.mars

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferanse og tilhørende kursing. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 39
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
  • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Farmaceutene sender personlige invitasjoner til de som er aktuelle for deltakelse på bolk 1.

Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

MERK: Om du kun ønsker deltakelse på det eksterne programmet torsdag 14.mars (9-12) benytter du følgende påmeldingslenke

 

Foiler fra konferansen

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn