190128 - SAN-konferansen 2019

190128 - SAN-konferansen 2019

28.1.19 – 29.1.19

Sted

Scandic Hotel Fornebu

Tidspunkt

Konferansen vil strekke seg over to dager. Oppstart blir publisert når programmet er klart.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot sentrale tillitsvalgte i NFF-A og NFF-F, med direkte involvering i lønnsforhandlinger i de respektive Spekter-virksomhetene. Farmaceutene har fått tildelt et gitt antall plasser, som tildeles etter konsultatsjon med NFF-A og NFF-F. Farmaceutene har total 11 plasser (tre for våre rådsmedlemmer, og åtte til fordeling mellom tillitsvalgte).

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52).

Læringsmål

Konferansen skal gi deltakerne grunnlag for refleksjon rundt de økonomiske forhold som styrer lønnsutviklingen, og faglig påfyll for å kunne håndtere videre lønns- og interessearbeid.

Program

Programmet ligger på SAN.no

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på konferansen.

  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Påmelding

Påmelding skjer fra medio november.

Farmaceutenes plasser fordeles mellom NFF-A og NFF-F, og koordineres via sekretariatet. Ta kontakt på kurs@farmaceutene.no dersom du har spørsmål.