190117 Kurs for styrene i seksjoner og forum

190117 Kurs for styrene i seksjoner og forum

17.1 - 18.1.19
Sted

Comfort Hotel Union Brygge, Drammen

Målgruppe

Målgruppen for kurset/samlingen er styrene i Farmaceutenes seksjoner og forum, samt bedriftsgruppestyrene (foretakstillitsvalgte og vara-foretakstillitsvalgte) i helseforetakene, bedriftsgruppestyrene (hovedtillitsvalgtsgruppene) i apotekkjedene og hovedtillitsvalgte og vara-hovedtillitsvalgte i statlig sektor.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Kurset/samlingen legges opp slik at deltakerne skal bli kjent med styreansvar, økonomi- og regnskapsrutiner, helserett og meldekultur, hvordan Farmaceutene jobber med politikkutvikling og politisk påvirkning.

Det blir også lagt opp til erfaringsutveksling og rom for å planlegge kommende periode i de respektive styrer for seksjoner og forum og bedriftsgrupper. For medlemmer av Sentralstyret vil arrangementet avsluttes med sentralstyremøte.

Program

Program for arrangementet. Det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

 

190118-pavirkning-farmaceutene.pdf, by Jon

190119-8_farma_styring_og_ledelse._3_kompetanse_ppt.pdf, by Jon

190119-7_farma_styring_og_ledelse_5_medier.pdf, by Jon

190119-6_farma_styring_og_ledelse_2_nettverk.pdf, by Jon

190119-5_farma_styring_og_ledelse_1_konflikt.pdf, by Jon

190119-4_farma_styreansvar.pdf, by Jon

190119-3_farma_styring_og_ledelse._4_styret_ppt.pdf, by Jon

190119-2_farma_-_organisasjon.pdf, by Jon

190119-1._farma_rettslig_plassering.pdf, by Jon

190118-helserett_for_farmasoyter.pdf, by Jon