190107 Tillitsvalgtkurs Virke HUK (Diakonhjemmets sykehus)

190107 Tillitsvalgtkurs Virke HUK (Diakonhjemmets sykehus)

7.1.19 – 8.1.18

Sted

Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, i sykehus i Virke-HUK-området, og arrangeres i samarbeid med øvrige Akademikerforeninger i Virke-HUK-området (bl.a. Legeforeningen og Psykologforeningen)

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid. 

Til de som har deltatt på tidligere kurs: Neste kurs kommer til å ha noen likhetstrekk med de forrige, men med en del endringer både når det gjelder opplegg og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset i 2017 er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs.  

Program

Program for kurset blir distribuert her når et er klart. Det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Påmelding er ikke åpnet - skjer trolig medio november.

Alle aktuelle deltakere mottar invitasjon pr Questback. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no