180416 - Workshop i kommunikasjon; Hvordan påvirke bedre?

180416 - Workshop i kommunikasjon; Hvordan påvirke bedre?

16.4 – 17.4.18

Sted

Støtvig hotell, Larkollen

Målgruppe

Medlemmer av Legeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene og Farmaceutene som er ansatt i staten (ikke helseforetak), og som ønsker å lære mer om hvordan man kan påvirke og skaffe seg innflytelse. Dersom du mener du skulle deltatt, men ikke har fått invitasjon, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Kommunikasjon er et emne som henger tett sammen med forhandling, men her er siktemålet å bruke det verktøyet dere får med dere i en større strategisk sammenheng. Dette er et veldig interaktivt seminar hvor deltakerne kommer med sine egne problemstillinger og reiser derfra med en konkret «verktøykasse». Workshopen vil bli gjennomført med Gro Bogen Nilsen og Ole Berget, to partnere i First House, sammen med Roar Thun Wægger fra Wægger Negotiation Institute.

Program

Detaljert program blir publisert senere.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Staten: Hovedavtalen § 39 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Farmaceutene har sendt personlig invitasjon pr e-post til alle medlemmer i staten. Øvrige foreninger har videresendt påmeldingslenke til sine aktuelle deltakere. Påmelding skjer via Questback.

Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn