180308-Tariffkonferansen 2018 - Kommunikasjon og forsvarlighet

180308-Tariffkonferansen 2018 - Kommunikasjon og forsvarlighet

Tariffkonferansen 2018 - Kommunikasjon og forsvarlighet - Eksternt program

8.3.18 kl 9-11:30

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgrupper

Tariffkonferansens eksterne del "Kommunikasjon og forsvarlighet" er åpent for alle medlemmer som som ønsker å delta.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. For medlemmer som kun deltar på det eksterne programmet vil Farmaceutene IKKE dekke reise, opphold eller eventuelt lønnstrekk.

Læringsmål

Utdanningskapasiteten for farmasøyter i Norge er ikke tilstrekkelig, og vi er helt avhengig av at dyktige kollegaer fra andre land søker seg hit. Å komme til et nytt land med en ny kultur og nytt språk er utfordrende. Farmaceutene ønsker i år å sette fokus på hvordan dette kan innvirke på kommunikasjonen med pasientene, og dermed på kvaliteten i helsetjenesten.

Program

Program, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Medlemmer som ønsker å delta på det eksterne programmet må undersøke om dette kvalifiserer for fri etter gjeldende hovedavtale. Selv om hovedavtalen ikke skulle gi rett til fri er det selvsagt adgang til å spørre om fri, og for arbeidsgiver til å innvilge det:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 34
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
  • NHO: Hovedavtalen § 4

Påmelding

Dersom du ikke er deltaker på hovedprogrammet, men ønsker å delta på det eksterne programmet, kan det gjøres på denne lenken.

MERK - om du er invitert og skal delta på hovedprogrammet, er det eksterne programmet inkludert.

Foiler fra konferansen

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn