180307-Tariffkonferanse 2018

180307-Tariffkonferanse 2018

7.3.18 – 8.3.18

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgrupper

Tariffkonferansen er delt i fem bolker med ulike målgrupper

Bolk 1, onsdag 7. mars kl 9:00 - 14:00 omfatter kun Farmaceutenes sentrale forhandlingsutvalg for Virke, samt forhandlingsutvalget for NMD

Bolk 2, onsdag 7. mars fra kl 14:00 omfatter sentralstyret, seksjonsstyrene og alle tillitsvalgte som skal delta i kollektive lønns- og avtaleforhandlinger i 2018

Bolk 3, torsdag 8. mars kl 9:00 - 11:30 "Kommunikasjon og forsvarlighet" er åpent for alle medlemmer som som ønsker å delta.

Bolk 4, torsdag 8. mars kl 12:30 - 15:00 er workshops for sentralstyret, seksjonsstyrene og alle tillitsvalgte som skal delta i kollektive lønns- og avtaleforhandlinger i 2018

Bolk 5, torsdag 8. mars kl 15:00 - 17:00 er satt av til styremøter for seksjonene

Merk: Farmaceutene har sendt personlige invitasjoner til de som er aktuelle for deltakelse på mer enn bolk 3.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom hovedavtalen ikke gir rett til fri med lønn, vil Farmaceutene også dekke eventuelt lønnstap.

Læringsmål

Hovedprogrammet:

Tariffkonferansen skal gi deltakerne påfyll i kunnskapen om lønnsforhandlinger, verktøy som kan benyttes og forhandlingsteknikk. Det legges også opp til gjensidig erfaringsutveksling.

Program

Program for hele tariffkonferansen 7. og 8. mars ligger her.

Del programmet for den eksterne delen (8. mars kl 9-11:30) ligger her.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferanse og tilhørende kursing. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 39
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
  • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

MERK: Om du kun ønsker deltakelse på det eksterne programmet finner du informasjon på denne lenken.

Foiler fra konferansen

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn