180226 - Grunnkurs tillitsvalgte i staten

180226 - Grunnkurs tillitsvalgte i staten

26.2 – 28.2.18

Sted

Radisson Blu Royal Hotel, København, Danmark

Målgruppe

Medlemmer av Legeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene og Farmaceutene som er ansatt i staten (ikke helseforetak), og som er relativt ferske som tillitsvalgt, som vurderer å stille seg til disposisjon som tillitsvalgt, eller som trenger litt påfyll i tillitsvalgtrollen. Dersom du mener du skulle deltatt, men ikke har fått invitasjon, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Medlemmer av øvrige foreninger i Akademikerne stat kan også delta, forutsett avklaring via eget sekretariat.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i statlig sektor. Deltakerne vil få en presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg vil deltakerne få praktiske råd om hvordan tillitsvalgtsrollen kan fylles med innhold – og inviteres til å utveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger, og bygge nettverk.

Program

Program, med forbehold om justeringer.

Det legges opp til individuell bestilling av fly. Anbefalt utreise 26/2 kl 10:00 med SK 1455 OSL-CPH. Anbefalt retur 28/2 kl 15:25 med SK 1460 CPH-OSL.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Staten: Hovedavtalen § 39 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Farmaceutene har sendt personlig invitasjon pr e-post til alle medlemmer i staten. Øvrige foreninger har videresendt påmeldingslenke til sine aktuelle deltakere. Påmelding skjer via Questback.

Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset