180207 - Kurs i Spekters forhandlingssystem

180207 - Kurs i Spekters forhandlingssystem

7.2.18

Sted

Meet Ullevål, Ullevål stadion, Oslo

Tidsrom

Kl 10 - 15

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte i Spekter-virksomheter som skal involveres i lønnsoppgjøret og delta i forhandlingsdelegasjonene.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52), ansatte uten tillitsverv, men som skal være del av forhandlingsutvalg har også rett til fri med lønn for å delta (HA § 26).

Læringsmål

Kurset er praktisk rettet, og skal bl.a. gi deltakeren en oppfrisking i forhandlingssystemet i Spekter, forståelse for økonomiske begrep og beregninger man møter i lønnsforhandlinger, og praktiske råd til forberedelse og gjennomføring av forhandlingsløp. Deltakerne vil også lære om tvisteløsningsmekanismene, og hvilke muligheter og begrensninger disse gir.

Program

Program legges ut hos SAN, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på konferansen.

  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Påmelding

Påmelding skjer via SAN (NITO). Ta kontakt på kurs@farmaceutene.no dersom du har spørsmål.