180124 - Konferanse om utvikling av apotekavtalene

180124 - Konferanse om utvikling av apotekavtalene

24.1.18 – 26.1.18

Sted

Comfort Hotel Vesterbro, København

Målgruppe

Konferansen retter seg mot hovedtillitsvalgte i NFF-A for de tre apotekkjedene, samt hovedtillitsvalgte for frittstående apotek. Konferansen er ikke åpen for øvrige tillitsvalgte i apotek, ei heller for tillitsvalgte i NFF-F.

Konferanseavgift

Konferanseavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Farmaceutene og Virke gir rett til fri for å delta på konferansen. Dersom fri til konferanse medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52).

Læringsmål

Konferansen skal gi deltakerne en mulighet til å diskutere veien videre mot moderniserte apotekavtaler i Norge. Deltakerne skal få en dypere forståelse for avtalers oppbygning, og de muligheter og begrensninger som ligger i dagens avtaler, og mulighetene som finnes.

Program

Program, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Hovedtillitsvalgte har rett til fri for å delta på konferanser. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 52 (tillitsvalgte)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på konferanser er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra konferansen

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn