170208 - Opplæring i Spekters forhandlingssystem

170208 - Opplæring i Spekters forhandlingssystem

I forkant av SAN-konferansen arrangeres det opplæring i Spekters forhandlingssystem. Kurset arrangeres i regi av SAN (via NITO), og er åpent for alle tillitsvalgte i Spekters forhandlingsområder. For Farmaceutene betyr det tillitsvalgte i NMD og Helseforetak som skal forhandle rammer og kriterier for årets lønnsoppgjør.

Program finnes her.