170124 - Grunnkurs tillitsvalgte i Staten

170124 - Grunnkurs tillitsvalgte i Staten

24.1 – 26.1.17

Sted

Vilnius, Litauen - beskjed om hotell kommer senere

Målgruppe

Medlemmer av Farmaceutene som er ansatt i staten (ikke helseforetak), og som er relativt ferske som tillitsvalgt, som vurderer å stille seg til disposisjon som tillitsvalgt, eller som trenger litt påfyll i tillitsvalgtrollen. Dersom du mener du skulle deltatt, men ikke har fått invitasjon, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no 

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i statlig sektor. Deltakerne vil få en presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg vil deltakerne få praktiske råd om hvordan tillitsvalgtsrollen kan fylles med innhold – og inviteres til å utveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger, og bygge nettverk.

Program

Program, med forbehold om justeringer. Det legges opp til felles avreise med fly fra Oslo tirsdag 24.1.17 og felles retur fra Vilnius torsdag 26.1.17.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr e-post til alle medlemmer i staten. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset