170116 - Tillitsvalgtkurs Virke-HUK

170116 - Tillitsvalgtkurs Virke-HUK

16.1.17 – 17.1.17

Sted

Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, i sykehus i Virke-HUK-området, og arrangeres i samarbeid med øvrige Akademikerforeninger i Virke-HUK-området (bl.a. Legeforeningen og Psykologforeningen)

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid. 

Til de som har deltatt på tidligere kurs: Neste kurs kommer til å ha noen likhetstrekk med de forrige, men med en del endringer både når det gjelder opplegg og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset i 2017 er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs.  

Program

Program blir lagt ut her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 34
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr epost til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no