170105 - Overlapping NFF-F

170105 - Overlapping NFF-F

5.1 - 6.1.17
Sted

Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Målgruppe

Målgruppen for kurset/samlingen er alle Farmaceutenes foretakstillitsvalgte og vara-foretakstillitsvalgte, samt avtroppende medlemmer av NFF-Fs styre.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Læringsmål

Kurset/samligen legges opp slik at deltakerne skal bli godt kjent med hovedavtalen for Spekter, forhandlingssystemet i Spekter og overenskomstene i Spekter område 10. Deltakerne skal også få opplæring i rollen som foretakstillitsvalgt, praktiske råd til hvordan vervet kan ivaretas, og mulighet til å utveksle erfaringer og oppdateres på status i pågående prosesser.

Program

Program

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn