161128 - Evalueringssamling lokale forhandlinger i staten 2016

161128 - Evalueringssamling lokale forhandlinger i staten 2016

28.11 – 29.11.16

Sted

København, Danmark - beskjed om hotell kommer senere

Målgruppe

Målgruppen for kurset/samlingen er alle Farmaceutenes hovedtillitsvalgte, vara-hovedtillitsvalgte, øvrige tillitsvalgte og de som deltok i lokale forhandlingsutvalg i forbindelse med årets lokale lønnsforhandlinger i statlige virksomheter. Dersom du mener du skulle deltatt, men ikke har fått invitasjon, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no 

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Tillitsvalgte i staten har rett til fri med lønn fra arbeidsgiver for å delta på dette arrangementet, det følger av statens hovedavtale § 34 punkt 2.

Læringsmål

Kurset/samligen legger opp til at de tillitsvalgte gjennom dialog kan utveksle erfaringer med hverandre, og med sekretariatet. Deltakerne skal også få god kjennskap betydningen av godt fungerende Akademikersamarbeid i staten.

Program

Foreløpig program, med forbehold om endringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn