16. september blir meklingsfrist for NMD/Vitusapotek - fare for streik

protest-155927_1280.png
Pixabay: protest-155927_1280.png

16. september blir meklingsfrist for NMD/Vitusapotek - fare for streik

Årets forhandlinger med NMD/Vitusapotek har endt med brudd, og oppgjøret er sendt til mekling hos Riksmekleren. Meklingsdatoen er 16. september, med frist for å komme til enighet midnatt, natt til 17. september

På grunn av forhandlingssystemet i Spekter, har bruddet i NMD/Vitusapotek konsekvenser for andre. Lønnsoppgjøret for SANs medlemsforeningers medlemmer i øvrige virksomheter i Spekter område 9, blir ikke utbetalt før det er kommet en løsning i NMD/Vitusapotek.

Hvorfor kom man ikke til enighet?

Les om hvorfor man ikke kom til enighet lokalt, 10. mai...

Les om hvorfor man ikke kom til enighet sentralt, 6. juni...

Mekling – mulig streik

Når en forhandling ender med brudd og mekling, er det alltid en fare for at partene ikke blir enige, og at det blir en streik. Hvis det ikke kommer en løsning i meklingen, vil medlemmer av Farmaceutene, som jobber i NMD/Vitusapotek, være aktuelle for streikeuttak. Farmaceutenes hovedtillitsvalgte i NMD har etablert lokalt konfliktberedskapsutvalg, og er i gang med å skaffe oversikt over medlemmenes ferieplaner, kursplaner, permisjoner og pensjonsplaner for september og oktober, samt hvem som er plasstillitsvalgt på det enkelte apotek.

Konsekvensanalyse

Det lokale konfliktberedskapsutvalget jobber også med konsekvensanalyser av en potensiell streik. Det betyr blant annet at de må vite sikkert hvilke konsekvenser det har om nettopp du blir tatt ut. Det er derfor viktig at plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalg får beskjed om hvilke oppgaver du utfører, om du har noen beredskapsfunksjoner, og en kort beskrivelse av konsekvenser for drift og økonomi hvis du streiker. Basert på dette vil det bli satt opp en streikeplan.

Alle medlemmer som er tatt ut i streik får direkte beskjed om at de skal streike og fra hvilken dag de skal streike.
Hvis du ikke hører noe annet, skal du altså møte på jobb som vanlig!

Hold deg orientert

Nettsiden www.san.no vil bli holdt oppdatert under meklingen, og under en eventuell streik. Følg med der – og følg også med på nettsiden til Farmaceutene.

Er du ikke medlem?

Hvis du ikke er medlem, men jobber som reseptar, provisor, bestyrer eller apoteker i Vitusapotek, og er enig i at dette er en riktig kamp å ta - støtt oss ved å melde deg inn i dag!