Tariffkonferanse 2017

Tariffkonferanse 2017

20.3.17 – 21.3.17

Innlegg fra 

Anne Turid Wikdahl (Spekter), Terje Kvaal (Norsk medisinaldepot), Knut Arne Colbjørnsen (Apotek 1), Harald Johnsrud (Boots), Inger Lise Blyverket (Virke), Tore Prestegaard (Sykehusapotekene), Ingunn Tho (Universitetet i Oslo) og Rønnaug Larsen (Farmaceutene).

Sted

Thon Conference Universitetsgata, Universitetsgaten 26, Oslo

Målgruppe

Konferansen retter seg mot: 

  • Sentralstyret
  • Styrene i seksjoner og fora (NFF-A. NFF-F, NFF-O, NFF-D og NFF-P)
  • Hovedtillitsvalgte og vara-hovedtillitsvalgte i alle tariffområder (Virke-Apo, Virke-HUK, Staten, KS, Oslo kommune, NHO og frittstående apotek)
  • Foretakstillitsvalgt og vara-foretakstillitsvalgte fra helseforetakene

Farmaceutene betaler også reise og opphold for ovenstående. Dersom avtalen i tariffområdet ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

  • Øvrige tillitsvalgte/medlemmer kan til selvkost delta på den eksterne delen av programmet første dag, med forbehold om plass. 

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. 

Læringsmål

Samlingen skal gi deltakerne innsikt i utgangspunktet for lønnsforhandlingene i 2017, og grunnlag for å diskutere fremtidig utvikling av farmasøyters rolle i alle virksomheter.

Program

Foreløpig program, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferansen med tilhørende opplæring. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 34
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Innkalling og påmelding - tillitsvalgte

Medio januar får alle aktuelle deltakere en personlig invitasjon pr Questback. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Påmelding - øvrige

Øvrige som er interessert i fagprogrammet 20. mars kan benytte denne lenken. Merk! Det er begrenset med plass, og det kommer en egen epost med bekreftelse på at du har fått plass.

Foiler fra tariffkonferansen