Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om kommentar til arbeidsgruppens utredning. 

Farmaceutene tar ikke stilling til hvilken modell som bør velges, men mener det er viktig at adekvate beslutningsnivåer er nær pasientene de berører. 

Høringsuttalelsen kan du lese her. 

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om kommentar til arbeidsgruppens forslag vedrørende "Over grensen - Rapport om forslag til endringer i regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk". 

De enkelte forslagene er kommentert i høringssvaret.

Farmaceutene fremhever viktigheten av god informasjon til publikum og oppfordrer departementet til å ta i bruk aktive informasjonskampanjer. 

Vi ønsker velkommen til Årsmøte 2017 for Buskerud krets på Sykehusapoteket Drammen. Torsdag den 23. mars 2017 klokken 18.

Velkommen til seminar med Naturviterne!

Norges eneste rene fagforening for farmasøyter har det siste året hatt en svært sterk medlemsvekst.

skrivende stund er jeg inne i min fjerde dag som leder. Mye nytt å skulle sette seg inn i, nye passord som skal huskes og nye rutiner som skal -legges. Da er det supert å ha hyggelige og inkluderende sekretariat-kollegaer som tar en godt imot. 

I likhet med 2016 blir 2017 et spennende år.

Farmaceutenes forhandlingssjef Jon Ole Whist støtter opp under kritikken fra Akademikerne mot utflyttingen av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Vi ønsker velkommen til Årsmøte 2017 for Trøndelag krets på Quality Hotel Panorama («melkekartongen»), Tiller. Torsdag den 16. mars 2017 klokken 19.

Velkommen til årsmøte i NFF Vestfold krets 1. mars 2017 på Tønsberg legevakt, Auditoriet.
 

Årsmøte i Norges Farmaceutiske Forening – Troms og Finnmark krets for kretsens medlemmer lørdag den 18.03.2017 på Clarion Collection Hotel Aurora i Tromsø kl 14:00.