Nyheter

Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Nedenfor ser du protokoll fra sentralstyrets møter i 2014 og 2015. 

Nedenfor kan du se/ lese protokoller fra sentralstyrets møter i 2014-2015 (krever innlogging). 

Nedenfor finner du protokoller fra sentralstyrets siste møter (krever innlogging). 

Kretsen inviterer til vårmøte i Grimstad onsdag 7.juni.

Kretsen inviterer til sommermøte på Onkel Thor på Vestfossen 21.juni klokken 19:00. 

Eva Kristin Andreassen har vervet flere medlemmer på sin vei for å styrke Troms og Finnmarks krets, der hun er leder.

Det sikret henne seieren i ­Farmaceutenes vervekonkurranse.

 

Statens legemiddelverk foreslår å føre opp karfentanil og furanylfentanyl på narkotikalisten med krav om narkotikasertifikat. Stoffene foreslås også oppført som forbudt etter narkotikaforskriften. 

 

NFF Oslo og Akershus krets inviterer til vårmøte!

31.5.17

Sted: Helfos lokaler i Tønsberg. Farmasøyter på andre lokasjoner kan delta på video (997031) - Husk å booke eget videorom!

Tid: 13:00 - 15:30

Målgruppe

Alle medlemmer i Norges Farmaceutiske Forening, med ansettelse i HELFO.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-.

Læringsmål

Tema for medlemsmøtet er status for lønnsforhandlinger i staten, etter at Farmaceutene og Akademikerne har fått en egen hovedtariffavtale, som adskiller seg fra øvrige hovedsammenslutningers avtale.

Program

Program finnes her, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri for tillitsvalgte og for øvrige ansatte

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 2:

«Tillitsvalge på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av vedkommende arbeidstakersorganisasjon eller hovedsammenslutning. Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studeiorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.»

Hovedavtalen i Staten § 34 nr 5:

«Arbeidstakere som ikke går under reglene i nr 1 [tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen], skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr år for å utføre offentlige verv eller slike organisasjonsmessige oppdrag som nevnt under nr 2, herunder kurs/konferanser for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.»

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt på kurs@farmaceutene.no.

Påmelding

Påmelding til HTV-vara Kirsten Austad.

Foiler fra kurset