Fagforeningsaktiv vervevinner

gavekort_verver_mars_2017_v_1.0.jpg

Fagforeningsaktiv vervevinner

Eva Kristin Andreassen har vervet flere medlemmer på sin vei for å styrke Troms og Finnmarks krets, der hun er leder.

Det sikret henne seieren i ­Farmaceutenes vervekonkurranse.

 

— Jeg hadde fått med meg at det var en konkurranse, men det var ikke i mine tanker da jeg forsøkte å få flere medlemmer, forteller den fornøyde farmasøyten Eva Kristin Andreassen, som til daglig jobber på ­Sykehusapoteket i Tromsø.

Hun ble trukket som vinner av Farmaceutenes ­vervekonkurranse, som varte fra mars til ut april. I løpet av denne perioden ble 27 nye farmasøyter vervet av 26 medlemmer av foreningen. 

 

Engasjert i foreningen

At Andreassen er aktiv på vervefronten, har sin ­naturlige forklaring: På fritiden er hun aktiv i Norges Farmaceutiske Forening, og sitter som leder av Troms og Finnmark krets.

— Vi har vært en del rundt for å prøve å ­engasjere folk til å bli med på møtene våre, og forsøkt å ­oppfordre dem til å melde seg inn i foreningen. Så noen må jo ha oppgitt meg som verver, forklarer farmasøyten.

Andreassen har vært med i foreningsarbeid i flere år, og er inne i sitt andre år som kretsleder. Hun mener det er flere aspekter som driver henne videre i fagforeningsarbeidet.

— En ting er at vi styrker profesjonen vår ved å skape en sterkere og større fagforening. Men det er også mange andre fordeler ved å være medlem, og det er viktig at folk kjenner til fordelene. Medlemskapet er dessuten viktig i forhold til lønnsforhandlinger. Jo flere av kollegene dine som er organisert, jo bedre rustet er man i forhold til å få en større del av potten, understreker hun.

Farmasøyten ble engasjert i Farmaceutenes arbeid etter å ha deltatt på et kretsmøte for flere år siden.

— Jeg syntes det var artig og engasjerende, og jeg likte at man fikk samlet farmasøyter fra forskjellige arbeidsplasser som man normalt sett ikke ville truffet ellers.

Etter at Troms og Finnmark krets hadde ligget nede over en lengre periode, ble kretsen igjen aktivt satset på, og Andreassen ble en del av det nye styret på tre personer.

— Men vi har hatt en god utvikling siden den ­gangen, og nå er vi blitt fem styremedlemmer og en vara.

Ønsker aktive medlemmer

Som de andre kretsene i foreningen har Troms og Finnmark krets to obligatoriske møter i året, men Andreassen og de andre styremedlemmene ­arrangerer også mindre lokale møter på kveldstid i ukedagene, der de tar for seg forskjellige tema og spørsmål fra NFF-­medlemmene. På hvert møte dukker det ofte opp rundt 20 medlemmer.

— Det kan være faglige spørsmål, arbeidsliv eller rettigheter. På vårt siste møte hadde vi en ­masterstudent på besøk som snakket om sitt ­prosjekt med avvik innenfor legemiddelhåndtering­ på ­Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Vi har dessuten hatt kommune­farmasøyten i Tromsø på besøk, forteller Andreassen, som legger til at de også har fått besøk av Farmaceutenes nye leder, Rønnaug Larsen. 

Farmasøyten har sitt virke ved Sykehusapoteket i Tromsø, der hun siden ansettelsen for fire år siden har jobbet på Avdeling for farmasifaglig rådgivning.

— Det er veldig variert arbeid. Jeg jobber klinisk ut mot forskjellige sykehusavdelinger, blant annet alderspsykiatrisk og intensivavdelingen. Det er en viss prosentvis del av jobben min. Men jeg er også ­rådgivningsfarmasøyt ut mot Psykisk helse- og ­rusklinikken, som er en del av UNN. Jobben min vil variere etter hvilke forespørsler vi får, og jeg ­gjennomfører også revisjoner samt noe under­visning for helse­personell. Jeg har i tillegg tidligere vært med på å undervise ­sykepleierstudenter på UNN i medikamentregning.

Som vinner av vervekonkurransen får farma­søyten et gavekort på en weekend-overnatting for to ­personer på et valgfritt Nordic Choice-hotell i Norden. 

— Kanskje man kunne tatt en storbyferie til ­København eller Stockholm? avslutter Andreassen med et smil.

Tekst: Lars Brock Nilsen/Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) 5/2017