Enighet i mekling av mellomoppgjøret i Oslo kommune 2017

penger sedler_og_mynter_mg_1525.jpg

Enighet i mekling av mellomoppgjøret i Oslo kommune 2017

Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Årets lønnsforhandlinger mellom Akademikerne og Oslo kommune endte med brudd for 3 uker siden, fordi ingenting av lønnspotten ble satt av til lokale forhandlinger.

Vi gikk inn i meklingen med et mål om at lønnsøkning skal bestemmes i den enkelte etat og bydel. Arbeidsgiver er nødt til å kunne bruke lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg nødvendige kompetanse – for eksempel innen teknologi, sier Graff.

Tirsdag kom partene til enighet under mekling. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen lokal pott. Partene har imidlertid blitt enige om å sette seg ned høsten 2017 for å diskutere veien videre for forhandlingssystemet i Oslo. Dette gjør at Akademikerne valgte å akseptere meklingsmannens forslag.

Vi er ikke fornøyd med resultatet, men vi ser det ikke som hensiktsmessig å streike i år. Neste års oppgjør blir viktig, der vårt mål er en endring av lønnssystemet. Oslo har en ambisjon om å bli en «smartere by», og da er det helt nødvendig med lokale lønnsforhandlinger, sier Graff.

Økonomien i oppgjøret ble 2,15 % på tabellen 1. mai, minimum kr 9.000,-. Dette tilsvarer en årsvirkning på 2,4 %, i tråd med frontfaget.

Farmaceutene har en avtale med Akademikerne som gjør av vi omfattes av Akademikernes forhandlingsløp i Oslo kommune, KS og staten. Farmaceutene har to medlemmer ansatt i Oslo kommune, som er omfattet av mellomoppgjøret 2017.