Apotekerdagen 2017

Apotekerdagen 2017

Dette arrangementet er nå fulltegnet. Om du ønsker å stå på venteliste for eventuelle ledige plasser på Apotekerdagen 2017 ber vi deg sende en mail til kurs@farmaceutene.no

31. august 2017

Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgata 26, 0162 Oslo

Målgruppe
Arrangementet retter seg mot alle apotekere.

Deltakeravgift
Deltakeravgift er NOK 0,- for medlemmer. Farmaceutene dekker også reisekostander for våre medlemmer. Vi sender ut e-post med mer info omkring dette sammen med bekreftelse på påmelding.
Ikke medlemmer betaler NOK 5 000,- for å delta. Disse dekker egne reisekostnader.

Mål for dagen
Hovedmålet med dagen er å skape en plattform slik at apotekere kan møtes, på tvers av arbeidsplass og kjeder, med andre som står i samme arbeidssituasjon som dem selv. Vi tenker at apotekere opplever mange av de samme utfordringer, og at det er nyttig å dele erfaringene dere sitter på med hverandre. Sammen er dere bedre rustet til å stå i det i vanskelige perioder.

Program
Programmet finner du her. Tidsrammen for det faglige programmet blir 9:30 - 18:00.

Her kan du lese mer om foredragene og foredragsholderne.

Påmelding
Apotekerdagen 2017 er nå fulltegnet. Om du ønsker å stå på venteliste ber vi deg sende en mail til kurs@farmaceutene.no
 Personlig invitasjon ble sendt pr Questback til alle medlemmer NFF har registrert som apoteker. 

Foiler fra dagen
Foilene blir lagt ut her i etterkant av dagen