Apotekerdagen 2017

Apotekerdagen 2017

Det er nå åpnet for å melde seg på Apotekerdagen 2017.

31. august 2017

Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgata 26, 0162 Oslo

Målgruppe
Arrangementet retter seg mot alle apotekere.

Deltakeravgift
Deltakeravgift er NOK 0,- for medlemmer. Farmaceutene dekker også reisekostander for våre medlemmer. Vi sender ut e-post med mer info omkring dette sammen med bekreftelse på påmelding.
Ikke medlemmer betaler NOK 5 000,- for å delta. Disse dekker egne reisekostnader.

Mål for dagen
Hovedmålet med dagen er å skape en plattform slik at apotekere kan møtes, på tvers av arbeidsplass og kjeder, med andre som står i samme arbeidssituasjon som dem selv. Vi tenker at apotekere opplever mange av de samme utfordringer, og at det er nyttig å dele erfaringene dere sitter på med hverandre. Sammen er dere bedre rustet til å stå i det i vanskelige perioder.

Program
Programmet finner du her. Tidsrammen for det faglige programmet blir 9:30 - 18:00.

Her kan du lese mer om foredragene og foredragsholderne.

Påmelding
Vi sendte personlig invitasjon pr Questback til alle medlemmer vi har registrert som apotekere. Dersom du ikke har fått invitasjon på e-post, men er apoteker send en e-post til kurs@farmaceutene.no og be om å få invitasjon.
Øvrige apotekere kan melde sin interesse til kurs@farmaceutene.no

Foiler fra dagen
Foilene blir lagt ut her i etterkant av dagen